+420 603 215 890

pekarek@vrata-pekarek.cz

Zabezpečovací systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS

V současné době se zvyšuje nutnost důsledné ochrany hmotného majetku, ale také důležitých dat. Proto jsou elekronické zabezpečovací systémy (EZS) běžným standardem budov v podnikové a státní sféře, ale také v bytových objektech. Při velmi příznivých cenách základních komponentů EZS se vstupní náklady na instalaci těchto systémů stávají výhodnou investicí s rychlou návratností.

Velmi důležitá je kvalitní analýza rizik daného objektu nebo areálu a následně zpracovaný realizační projekt. Tyto činnosti spolu s pružným a rychlým servisním zázemím jsou pro nás samozřejmostí včetně maximálního využití technologických novinek v tomto oboru. EZS není izolovaný systém, ale je schopen být provázán s ostatními slaboproudými systémy jako systémy CCTV, EPS, přístupu či docházky.

Při realizaci EZS používá naše firma systém kanadského výrobce PARADOX.

Mezi nejdůležitější částí systému patří ústředna a detektory. Ústředna řídí celý systém a je napojena na klávesnice, ze kterých se EZS ovládá. Ústředna také obsahuje záložní akumulátor pro případ výpadku napájení.

Systémy - ústředny

Poplachové ústředny PARADOX tvoří výrobkové řady značek ESPRIT, SPECTRA SP, MAGELLAN a DIGIPLEXEVO. Ucelený sortiment ústředen s jednoduchým ovládáním lze velmi dobře využít pro řešení nejrůznějších aplikací od menších objektů až po rozsáhlé budovy se složitým vnitřním uspořádáním a náročným režimem.

Konfigurace ústředen vychází ze základního konceptu, který je společný všem ústřednám PARADOX. Jednotlivé typové řady pak nabízejí možnost rozšíření.

Shodné vlastnosti ústředen:

  • spínaný zdroj 16V~, zálohování akumulátorem do 18Ah
  • AUX výstup 1A/12V= pro napájení detektorů a modulů, BELL výstup pro sirénu
  • PGM výstupy pro aktivaci / deaktivaci připojených zařízení
  • tzv. NC (normally closed) zóny = zapojování detektoru na vstup desky ústředny ve smyčce s koncovým odporem (EOL) přes poplachový kontakt detektoru (v klidu kontakt sepnut, při poplachu rozepnut), změna odporu smyčky při rozepnutí kontatku vede k vyhlášení poplachu na ústředně
  • zapojení ATZ (advanced technology zoning) = v jedné smyčce 2 samostatné zóny s odporovým rozlišením (tj. nezávislé vyhodnocení poplachu na každé zóně zvlášť v rámci jedné smyčky)
  • vyhodnocení sabotážního poplachu ústřednou (TAMPER) při odstranění krytu detektoru či modulu nebo při nežádoucí manipulaci (sejmutí ze zdi apod.) po stejném vedení společně s ATZ zapojením
  • vestavěný komunikátor s přenosem kódovaného protokolu na pult centrální ochrany-PCO
  • možnost použití instalačního SW pro programování, monitorování a správu systému


Spectra 1727

Esprit - servis

Digiplex EVO

Systém lze doplnit bezdrátovou nádstavbou

Bezdrátová nadstavba MAGELLAN s obousměrnou komunikací integruje do systému EZS veškeré bezdrátové prvky řady MAGELLAN. Lze ji připojit k ústřednám ESPRIT, SPECTRA SP i DIGIPLEX EVO nebo používat samostatně s bezdrátovými ovladači (klíčenkami).


Magellan 6160

Bezdrátová nadstavba Magellan

Detektory

Pomocí komplexní nabídky detektorů je možné úspěšně řešit veškeré požadavky na prostorovou a plášťovou ochranu, přenášet tísňová hlášení, zaznamenat vznik požáru, únik škodlivých plynů či zaplavení prostor, zajistit dostatečnou venkovní obvodovou ochranu, ....atd. Detektory vyhodnocují poplachový stav pomocí vyhodnocení změny fyzikálních veličin (PIR detektory, požární a teplotní detektory, detektor zaplavení, infrazávory a infrabariéry, audiodetektory, vibrační čidla,....) nebo reagují na mechanicky vynucené rozpojení kontaktu (magnetické kontakty pro okna a dveře, tísňové hlásiče).

Digitální detektory PARADOX série DIGIGARD se řadí k nejmodernějším prvkům bezpečnostních systémů, vyznačují se dokonalým zpracováním signálu a spolehlivostí. Signál ze senzoru přichází přes A/D převodník přímo do mikroprocesoru, kde je dále programově zpracován v digitální formě. Přímý převod signálu do digitální podoby podstatně zlepšuje rozlišení, nezkresluje průběh a účinně filtruje vysokofrekvenční složku (šum). Tyto detektory se vyznačují vysokou odolností vůči falešným poplachům.


DG483 ELEGANCE
digitální PIR
detektor

DG65
digitální PIR
detektor

DG75
digitální PIR
detektor

DG467 PARADOME
stropní digitální PIR detektor

Signalizace

Akustická a světelná signalizační zařízení jsou charakteristickými prvky každého systému EZS. Nabídku tvoří velkoplošná LED signalizace, stroboskopický varovný blikač, celá řada sirén pro vnitřní instalace a kvalitní venkovní sirény (magnetodynamické i piezoelektrické) v nejvyšší bezpečnostní kategorii. Venkovní sirény mají zálohované napájení akumulátorem.

Venkovní sirény

Vnitřní sirény

Komunikace

Komunikační prostředky zajišťují přenos informací mezi bezpečnostním systémem a uživatelem nebo profesionální službou (instalační firma, monitorovací stanice PCO). Poplachová informace může být ve formě SMS na mobilní telefon příjemce nebo zavoláním. Nosičem informací může být pevná telefonní linka, pásmo GSM nebo internet (LAN, WAN). Při jednosměrném přenosu jsou informace směřovány od systému k příjemci, obousměrný přenos poskytuje uživateli možnost ovládat pomocí komunikátoru vybrané funkce systému nebo i připojená zařízení. Nabídka komunikátorů obsahuje digitální a hlasové komunikátory připojené na telefonní linky, GSM brány a pagery, systémové moduly k ústřednám PARADOX (PCS100 - GSM/GPRS modul a IP100 - internetový modul) a doplňková zařízení pro simulaci telefonní linky a zajištění odposlechu přenášených kódovaných zpráv. Poplachová informace může být ve formě SMS na mobilní telefon příjemce nebo zavoláním.


GSM

Pevná linka

Zabezpečovací systém je investice, která se vám rozhodně vyplatí, proto neváhejte a nechte si udělat nezávaznou cenovou nabídku od našich technických poradců.

Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

Náměstí 14a
594 01 Velké Meziříčí